Phương pháp Flipped Learning

Định nghĩa: Flipped Learning là phương pháp học linh hoạt, học viên sẽ thực hiện các hoạt động tư duy cấp thấp như tìm hiểu, ghi nhớ thông tin về bài học mới trước khi lên lớp học với giáo viên. Trên lớp, các hoạt động chính sẽ tập trung vào các tư duy cấp cao như phân tích, tư duy, sáng tạo.

Giá trị cốt lõi: Phương pháp giúp phát triển khả năng tăng tư duy chủ động của học viên trong quá trình học tiếng Anh nói riêng và hấp thụ các loại kiến thức nói riêng. Cách học đề cao tính thực hành chủ động, học phải đi đôi với hành, học đến đâu hiểu đến đó, hiểu bản chất của ngôn ngữ, nói không với học vẹt, học đối phó.
 
CÁC BƯỚC HỌC FLIPPED LEARNING TẠI THE BEE ENGLISH
 
BƯỚC 1: TÌM HIỂU TRƯỚC KIẾN THỨC QUA HỆ THỐNG VIDEOS

               
 Tìm hiểu clip trước buổi học, bao gồm: kiến thức tổng quan về bài học mới, những kiến thức cần chuẩn bị trước giờ lên lớp, lưu ý về bài học.
 Trả lời các câu hỏi trước khi lên lớp theo yêu cầu của Giáo viên và chuẩn bị các câu hỏi cá nhân.
 
BƯỚC 2: TƯƠNG TÁC CÙNG GIÁO VIÊN TẠI BUỔI HỌC

               
 
 Nghe giảng và tương tác cùng Giáo viên qua phần mềm Zoom. Dựa trên nền tảng kiến thức đã cho con chuẩn bị sẵn trước buổi học, giáo viên mở rộng kiến thức, giải thích bản chất kiến thức, đưa vào những hoàn cảnh ứng dụng thực tế để thực hành cùng học viên.
 Thảo luận và giải đáp về các câu hỏi được đặt ra từ giáo viên và học viên.
 
BƯỚC 3: TỔNG KẾT VÀ ÔN TẬP KIẾN THỨC QUA VIDEOS

               
 
 Sau buổi học, con được review lại kiến thức đã học.
 Trả lời các câu hỏi liên quan đến bài học thông qua hệ thống Quizz Online được thiết kế sẵn.
 Đặt các câu hỏi dành cho Giáo viên nếu cần thiết. 
Đơn vị chủ quản: Tổng Công ty TNHH Champion Group

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN